ΕΚΔΗΛΩΣΗ ROTARY – Επιχειρηματικότητα στη Κρίση και…Ζάκυνθος

31/10/2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ROTARY
Επιχειρηματικότητα στη Κρίση και…Ζάκυνθος

………………..Με την επιχειρηματικότητα ή την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο άνθρωπος
επιχειρεί.
Το ρήμα “επιχειρώ“ σημαίνει προσπαθώ να κάνω κάτι καινούριο
Η επιχειρηματικότητα λοιπόν, είναι στενά συνδεδεμένη με την καινοτομία και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και πλούτου, απελευθερώνοντας εν γένει το ανθρώπινο δυναμικό, επιτρέποντας την μετατροπή νέων ιδεών σε επιτυχημένες προσπάθειες και συσσωρεύοντας σχετική γνώση.
Επιχειρηματίας λοιπόν είναι αυτός που εισάγει διάφορες καινοτομίες, όπως:

α) η δημιουργία νέων αγαθών,
β) η διεύρυνση ή ανακάλυψη νέων αγορών για τα προϊόντα του,
γ) η χρησιμοποίηση αποτελεσματικότερων μεθόδων παραγωγής και
δ) ή αποδοτικότερη οργάνωση της επιχείρησης.

………………….Οι επιχειρηματική λογική, δεν περιορίζεται στους κανόνες της οικονομίας , την ξεπερνάει γιατί έχει τελικά να κάνει με τον τρόπο που δρα ο καθένας μας μέσα σε μια κοινωνία. Η επιχειρηματικότητα εμπεριέχει την έννοια της πρωτοπορίας και αναφέρεται τόσο στα υλικά αγαθά όσο και τα άυλα.
Ένα τέτοιο αγαθό, για παράδειγμα, είναι και ο Πολιτισμός ενός τόπου.
Όλοι αυτοί που προωθούν τον πολιτισμό , ουσιαστικά «επιχειρούν» γιατί καινοτομούν δημιουργώντας νέα προϊόντα και ανακαλύπτοντας νέες αγορές.
Δημιουργούν ένα μύθο για τη Ζάκυνθο και κίνητρα για μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.

………………………………………………..