ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Δημοσίευση στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο στις 17/3/2018

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

…..Στο δια ταύτα λοιπόν:
Αν λάβουμε υπόψη μας τις τουριστικές προοπτικές της Ζακύνθου, την δυναμικότητα των ξενοδοχείων, την ανάγκη για πανεπιστημιακά μορφωμένα στελέχη στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και το ότι το νησί μας έχει συγκριτικά μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από τα υπόλοιπα της Περιφέρειας, η πρόταση που πρέπει να κάνουμε είναι ξεκάθαρη και μέσα στα πλαίσια της πρότασης της επιτροπής των Πανεπιστημιακών.
Ζητάμε το λογικό, το Τμήμα Τουρισμού στη Ζάκυνθο και όχι στην Κέρκυρα.
Η αδερφή Κέρκυρα και πρωτεύουσα της περιφέρειας μας, έχει πολλές σχολές και τμήματα, ας μας δείξει ότι δεν φαίνεται μόνο, αλλά ότι είναι και αρχόντισσα.
Δεν διεκδικούμε νέο τμήμα, αλλά τμήμα που υπάρχει και που μπορεί να αναδειχθεί περισσότερο στη Ζάκυνθο.
Δεν αλλάζουμε την πρόταση της Επιτροπής, απλώς την βελτιώνουμε ισόρροπα και δίκαια.
Για να έχουμε πραγματικά Πανεπιστήμιο για όλα τα Ιόνια, η Ζάκυνθος πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 τμήματα,
το ήδη υπάρχον τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος και το
Τμήμα Τουρισμού.