Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης για τη Ζάκυνθο

28/4/2018
“Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης για τη Ζάκυνθο”.

«Ένας διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επιστημονικούς φορείς του νησιού προκειμένου να διαμορφωθεί η πρόταση του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ για τη Ζάκυνθο.»

……θεωρώ τον εναλλακτικό τουρισμό απόρροια και δυνατότητα της αειφόρας ανάπτυξης και ότι θα πρέπει επιτέλους να αναδείξουμε ένα όραμα, μια στρατηγική και ένα κοινό στόχο για τον τόπο μας.

……….Αυτό που θα προσθέσω στην σημερινή εκδήλωση «Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης» που διοργάνωσε η Νομαρχιακή της Ν.Δ. και ευχαριστώ για την πρόσκληση είναι ότι η στρατηγική και ο κοινός στόχος θα πρέπει να είναι μέσα σε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο και αυτό είναι ο φιλελευθερισμός και η αειφορία.

………….Ο φιλελευθερισμός εκτός από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σωστή επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνει στους κόλπους του αρχές όπως η περιβαλλοντική αειφορία, η οικολογία, η βιώσιμη ανάπτυξη και η αλληλεγγύη.

Και ο ρόλος ενός φιλελεύθερου κόμματος είναι να εφαρμόζει αυτά που επικαλείται.