ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΕΙΦΟΡΙΑ 2018

“Ιόνιες Ημέρες Ανάπτυξης για τη Ζάκυνθο”. 18/4/2018

……..Ενώ ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μια νέα φιλοσοφία του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν επισκέπτες με ειδικά ενδιαφέροντα που μπορούν να υλοποιούνται σε περιοχές με φυσικό κάλλος και σωστές υποδομές, η αειφόρος ανάπτυξη , είναι η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες»
Εδώ το θέμα είναι πιο δύσκολο και περίπλοκο …….. γιατί ουσιαστικά έχει να κάνει και με το αν και πόσο οι ζακυνθινές τουριστικές επιχειρήσεις μολύνουν το περιβάλλον ή εξαντλούν τον φυσικό πλούτο του νησιού μας και κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ικανή στη διαχείριση και με ποια κυβερνητική πολιτική.

Η πρόταση μου είναι να συναντηθούν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και να συμφωνήσουν στην δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου – πιστοποίησης αειφορίας των επιχειρήσεων της Ζακύνθου. Να κάνουν ένα new deal που όλοι κερδίζουν και το περιβάλλον και οι ίδιοι….
Η πρόταση για new deal στη Ζάκυνθο δεν είναι νέα, είναι όμως πάντα επίκαιρη γιατί ποτέ δεν υλοποιείται….

Αν και με φοβίζει, ότι στο νησί μας, καμιά φορά το αυτονόητο γίνεται αδιανόητο, αξίζει να κάνουμε επανεκκίνηση.
Ένα τοπικό σύμφωνο πιστοποίησης αειφορίας , θα αναδείκνυε παγκόσμια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ζακύνθου και των επιχειρήσεων της.
Ένα τοπικό σύμφωνο πιστοποίησης αειφορίας, θα αναδείκνυε τον φυσικό μας πλούτο και θα έδινε σε βάθος χρόνου ένα ποιοτικό brand name ώστε να γίνουμε παγκόσμιο σημείο αναφοράς.